Διπλοκατοικία στα Ιωάννινα με τοιχοποιίες τύπου 3Δ

Άδεια-Μελέτη-Επίβλεψη-Κατασκευή