Πολυώροφο κτίριο γραφείων – Νέα Ερυθραία

Πολυώροφο κτίριο γραφείων – Νέα Ερυθραία

Μεταλλικο κτιριο


Πολυώροφο κτίριο γραφείων σύμμεικτης κατασκευής.Το κτίριο παραμένει στον σκελετό προς εύρεση επενδυτών για την περάτωσή του.

Πολυώροφο κτίριο γραφείων – Νέα Ερυθραία

Περιοχή: Νέα Ερυθραία, Αττικής


Περιγραφή: Πολυώροφο κτίριο γραφείων – Νέα Ερυθραία.


Στατική Μελέτη: Μαραγκός Χάρης


Αρχιτεκτονική μελέτη - Άδεια: Χοχλιδάκης Θανάσης
Ευαγγελιστρίας 104-Καλλιθέα-Αθήνα


Υπηρεσίες Econ: Κατασκευή Μεταλλικού Κτιρίου


Ο σκελετός αποπερατωμένος με τις λαμαρίνες παταριού.

 


Ανέγερση σκελετού

 

Arta Ion

Ένα όμορφο πλάνο του σκελετού από ψηλά.

 

 
 
Ο σκελετός αποπερατωμένος με τις λαμαρίνες παταριού