Αποθηκευτικός χώρος της ΙΟΝ ΑΕ στην Άρτα

Αποθηκευτικός χώρος της ΙΟΝ ΑΕ στο κάμπο της Άρτας

Μεταλλικη αποθηκη


Τα κτίρια τροφίμων της ΙΟΝ ΑΕ είναι πάντα εξαιρετικά ακόμα και αν πρόκειται για έναν απλό αποθηκευτικό χώρο. Κτίριο με ανεστραμμένο γαλβανισμένο σκελετό με ελκυστήρα για ανάρτηση ψευδοροφής.

Αποθηκευτικός χώρος υγειονομικού ενδιαφέροντος υψηλότατης ποιότητας κατασκευής κατά τα επαυξημένα πρότυπα απαίτησης της εταιρίας ΙΟΝ.

Αποθηκευτικός χώρος της ΙΟΝ ΑΕ στην Άρτα

Περιοχή: Αττική


Περιγραφή: Αποθηκευτικός χώρος υγειονομικού ενδιαφέροντος υψηλότατης ποιότητας κατασκευής κατά τα επαυξημένα πρότυπα απαίτησης της εταιρίας ΙΟΝ.


Γενικός Εργολάβος : ΜΠΑΛΙΑΝ Α.Ε.


Στατική Μελέτη: ΜΠΑΛΙΑΝ Α.Ε.


Κατασκευή Ανωδομής - Θεμελίωσης: Econ


Αποπεράτωση σκελετού

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΚΕΛΕΤΟ

 

Δείτε τις φωτογραφίες του έργου παρακάτω

Αποθηκευτικος χωρος για την ΙΟΝ Α.Ε


Λεπτομέρεια από την θεμελίωση του κτιρίου

 

Θεμελίωση

Όψη ανεστραμμένου σκελετού.

 

Υψηλές απαιτήσεις

Αποθηκευτικός χώρος υγειονομικού ενδιαφέροντος υψηλότατης ποιότητας κατασκευής κατά τα επαυξημένα πρότυπα απαίτησης της εταιρίας ΙΟΝ.

τα υγειονομικά κτίρια εξωτερικά είναι μια πολύπλοκη υπόθεσητα υγειονομικά κτίρια εξωτερικά είναι μια πολύπλοκη υπόθεση