Τουριστικές κατοικίες Lithos Villas - Βλαχάτα Λειβαθούς Κεφαλονιάς

Δύο τουριστικές κατοικίες πολυτελείας. Ξεχωρίζει η τοποθέτηση της τοιχοποιίας στον άξονα του σκελετού για την τοποθέτηση πέτρας εξωτερικά

Δύο τουριστικές κατοικίες πολυτελείας. Ξεχωρίζει η τοποθέτηση της τοιχοποιίας στον άξονα του σκελετού για την τοποθέτηση πέτρας εξωτερικά

Περιοχή: Κεφαλονιά


Περιγραφή: Διώροφη επέκταση κατά ύψος στον Άλιμο με υψηλό επίπεδο δυσκολίας σε διάφορους τομείς.


Άδεια-Επίβλεψη:

Ανδρέας Δεμπόνος

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Αργοστόλι


Υπηρεσίες EconΣτατική μελέτη και κατασκευή σκελετού και τοιχοποιίας 3D


Τοποθέτηση πάνελς τύπου 3Δ

 


Φάση θεμελιώσεων και υπογείου

 

Υποδομή

Αγκυρώσεις του κτιρίου

Ανέγερση σκελετού σε εξέλιξη
Τοποθέτηση πάνελς τύπου 3Δ 
 
 
Τοποθέτηση πάνελς τύπου 3Δ 
Τοποθέτηση πάνελς τύπου 3Δ