Βιοτεχνία μαρμάρων-Καλαμάτα-Καλλικράτης ΑΕ

Μεταλλικη αποθηκη


Κτίριο επιμήκες με γερανογέφυρα για κοπή και επεξεργασία μαρμάρου στη Νέα Είσοδο Καλαμάτας

Βιοτεχνία μαρμάρων - Καλαμάτα - Καλλικράτης ΑΕ

Περιοχή: Καλαμάτα


Περιγραφή: Κτίριο επιμήκες με γερανογέφυρα για κοπή και επεξεργασία μαρμάρου στη Νέα Είσοδο Καλαμάτας


Υπηρεσίες EconΟικοδομική ΆδειαΣτατική ΜελέτηΑρχιτεκτονική ΜελέτηΚατασκευή


Φάση εξέλιξης σκελετού όπου διακρίνονται τα φουρούσια σκελετού για τη γερανογέφυρα ανάληψης φορτίου 5 τόνων

 


Η θεμελίωση του κτιρίου

Υποδομή

Φάση ανέγερσης σκελετού 

Ο μεταλλικός σκελετός
Ανέγερση σκελετού σε εξέλιξη
 
 
Πλαϊνή όψη
Το εσωτερικό του κτιρίου