Κατοικία στο Μπιζάνι Ιωαννίνων.

Μεταλλικη κατοικια


Μια διπλοκατοικία με σχετικά χαμηλό bugdet. Οι πλάκες είναι zoellner. Το τελικό αρχιτεκτονικό δεν εφαρμόστηκε πλήρως επειδή τελικά δεν επιχωματώθηκε το υπόγειο. Το κτίριο στην τοιχοποιία φέρει τοίχους 3Δ.

Κατοικία στο Μπιζάνι Ιωαννίνων.

Περιοχή: Ιωάννινα


Περιγραφή: Διώροφος κατοικία στο Επισκοπικό Ιωαννίνων


Υπηρεσίες EconΟικοδομική ΆδειαΣτατική ΜελέτηΑρχιτεκτονική ΜελέτηΚατασκευή


Εξέλιξη ανέγερσης σκελετού


Εξέλιξη σκυροδετήσεων υπογείου

Υποδομή

Εξέλιξη ανέγερσης σκελετού

 
 

Φάση τοποθέτησης τοιχοποιίας (α) και επιχρισμάτων (β). Διακρίνονται οι πλάκες συμπαγούς σκυροδέματος τύπου Zoellner 

Εξέλιξη επιχρισμάτων τοιχοποιίας τύπου 3Δ