Μεζονέτα στην Κρύα Ιωαννίνων

Μεταλλικη κατοικια


Κατοικία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής προσαρμοσμένη στη ζώνη Ζαγορίου.

Κατοικία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής

Περιοχή: Ζαγόρι, Ιωαννίνων


Περιγραφή:Κατοικία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής προσαρμοσμένη στη ζώνη Ζαγορίου


Υπηρεσίες Econ: Στατική μελέτη, κατασκευή σκελετού, σκυροδετήσεων και τοιχοποιίας


Αποπεράτωση σκελετού

 


Εργασίες θεμελίωσης υπογείου

 

Υποδομή

Το υπόγειο σχεδόν έτοιμο να υποδεχθεί την μεταλλική ανωδομή

 

 

Αποπεράτωση σκελετού

Τοποθέτηση πάνελς τύπου 3Δ

 
Εξέλιξη επιχρισμάτων.