Κατάστημα ζωοτροφών στους Χωροεπισκόπους Κέρκυρας - Αγροτοπος, Γουδέλης Θεόδωρος

Μεταλλικη αποθηκη


Αποθήκη και κατάστημα ζωοτροφών με άνοιγμα από ειδικής κατασκευής ζευκτό από γαλβανισμένες λεπτότοιχες διατομές

Κατάστημα ζωοτροφών

Περιοχή: Κέρκυρα


Περιγραφή: Κατάστημα ζωοτροφών στους Χωροεπισκόπους Κέρκυρας


Υπηρεσίες Econ: Οικοδομική Άδεια


Ανέγερση σκελετού

 


Η θεμελίωση σε εξέλιξη

 

Υποδομή
 
Το εσωτερικό του κτιρίου
 
 
Ειδικά τεμάχια του κτιρίου