Έκθεση επίπλων - Θεσπρωτικό Πρεβέζης - Γιώργος Φίντζος

Μεταλλικο κτιριο


Το πρώτο μας κτίριο ως ανεξάρτητη εταιρεία. Χαλύβδινος σκελετός με πατάρι και με πλαγιοεπικαλύψεις διπλής λαμαρίνας και πετροβάμβακα.

Έκθεση επίπλων - Θεσπρωτικό Πρεβέζης

Περιοχή: Πρέβεζα


Περιγραφή: Χαλύβδινος σκελετός με πατάρι και με πλαγιοεπικαλύψεις διπλής λαμαρίνας και πετροβάμβακα..


Υπηρεσίες Econ: Οικοδομική Άδεια Μεταλλικού Κτιρίου, Στατική Μελέτη, Κατασκευή Μεταλλικού Κτιρίου


Ο χαλύβδινος σκελετός του κτιρίου και του παταριού αποπερατωμένος


Η υπόβαση έτοιμη να υποδεχτεί την ανωδομή

Υποδομή

Το πρώτο μας υποστύλωμα

Περαίωση σκελετού
Φάση ανέγερσης
 
 
Πλαγιοκαλύψεις
Η μόνωση στέγης πριν την τοποθέτηση εσωτερικής στρώσης λαμαρίνας