Βιοτεχνία στο ΒΙΟΠΑ Παραμυθιάς Θεσπρωτίας

Μεταλλικο κτιριο


Βιοτεχνικό κτίριο συσκευασίας οσπρίων και ξηρών καρπών στο ΒΙΟΠΑ Παραμυθίας.

Βιοτεχνικό κτίριο συσκευασίας οσπρίων και ξηρών καρπών στο ΒΙΟΠΑ Παραμυθίας

Περιοχή: Θεσπρωτία


Περιγραφή:Βιοτεχνικό κτίριο συσκευασίας οσπρίων και ξηρών καρπών στο ΒΙΟΠΑ Παραμυθίας.


Υπηρεσίες Econ: Οικοδομική Άδεια, Στατική Μελέτη, Κατασκευή


Φάση αποπεράτωσης σκελετού.

 


Εξέλιξη θεμελίωσης

 

Υποδομή

Οι μεταλλικές συνδέσεις μας είναι ένα στοιχείο που εντυπωσιάζει πάντα

 

Ενδεικτικός Κόμβος σκελετούΕνδεικτικός Κόμβος σκελετού