Βουστάσιο στην Κω - Τοκμόγλου Μουσταφά

Μεταλλικο επαγγελματικο κτιριο


Ένα απλό μεταλλικό κτίριο ανοιχτό λόγω χρήσης ως βουστάσιου στην ορεινή Κω.

Βουστάσιο στην Κω-Τοκμόγλου Μουσταφά

Περιοχή: Κώς


Περιγραφή: Βουστάσιο για λογαριασμό της εταιρείας ΒΑΜΑΡ ΟΕ, γενικής εργολάβου του κυρίου Τοκμόγλου Μουσταφά στην Κω.


 

Υπηρεσίες Econ: Οικοδομική Άδεια

αποπεράτωση σκελετού

Αποπεράτωση σκελετού.

 

Περαίωση επικαλύψεων βουστασίου.

 

περαίωση επικαλύψεων βουστασίου
επικαλύψεις βοηθητικών κτιρίων

Eπικαλύψεις βοηθητικών κτιρίων.

 

αποπεράτωση βουστασίου