Εργοστάσιο στο Μαρκόπουλο Αττικής - Ζαντιώτης και υιός ΟΕ

Εργοστάσιο στο Μαρκόπουλο Αττικής-Ζαντιώτης και υιός ΟΕ

Μεταλλικο κτιριο


Πλαγιάλυψη υπάρχοντος κτιρίου με ειδικές "κασσέτες" εισαγωγής.

Αποθηκευτικός χώρος της ΙΟΝ ΑΕ στην Άρτα

Περιοχή: Αττική


Περιγραφή: Πλαγιάλυψη υπάρχοντος κτιρίου με ειδικές "κασσέτες" εισαγωγής


Υπηρεσίες Econ: Οικοδομική Άδεια, Στατική μελέτη, Κατασκευή


 

Τοποθέτηση Κασσετών.

 

Arta Ion
 
Τοποθέτηση σκελετού κασσετών
 
 
Τοποθέτηση οριζόντων πάνελς 
Τοποθέτηση κασσετών