Βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια παραγωγής


 

Στον τομέα αυτό διακρινόμαστε καθώς αποδίδουμε λύσεις συνδυαστικές για το κτίριο και τη γραμμή παραγωγής αναλύοντας τις ανάγκες του πελάτη με τους συνεργάτες μας μηχανικούς παραγωγής και διοίκησης και μηχανολόγους καθώς και τους οικονομολόγους που αξιολογούν την επένδυση ή την ένταξη σε κάποιο επενδυτικό πρόγραμμα.