Εργοστάσιο πλαστικών στη ΒΙΠΕ Βασιλικού Ευβοίας - Ευρωπαϊκά Πλαστικά Φύλλα ΕΠΕ

Μεταλλικη αποθηκη


Κτίριο μεγάλου ανοίγματος 32 μέτρων, με διπλή γερανογέφυρα και εσωτερικό υποστύλωμα

Εργοστάσιο πλαστικών στη ΒΙΠΕ Βασιλικού Ευβοίας

Περιοχή: Εύβοια


Περιγραφή: Κτίριο μεγάλου ανοίγματος 32 μέτρων, με διπλή γερανογέφυρα και εσωτερικό υποστύλωμα


Αρχιτέκτονας έργου:

Μανής Δημήτριος

Αρχιτέκτονας dipl. ing. R. W AACHEN

Ερέτρια Ευβοίας


Υπηρεσίες Econ: Οικοδομική Άδεια, Στατική Μελέτη


Σκελετός με 32 m άνοιγμα που θα μπορούσε να γίνει άνευ εσωτερικής κολώνας αλλά τοποθετήθηκε μία εσωτερική σειρά καθώς ο πελάτης επιθυμούσε διπλή γερανογέφυρα


 
 

Λεπτομέρεια κόμβου στον κορφιά

Ο σκελετός σε εξέλιξη
Τοποθέτηση πετροβάμβακα εσωτερικά
 
 
Το εσωτερικό του κτιρίου με τη λύση της λαμαρίνας αποκτά μια αναβαθμισμένη industrial αισθητική