Συνεργεία στο Μαυρούδι Θεσπρωτίας - Δροσόπουλος-Λάμπρου

Μεταλλικο κτιριο


Συνεργείο και έκθεση ανταλλακτικών με σύμμεικτο το έμπροσθεν και ελαφρού τύπου μονόριχτα ζευκτά στο πίσω τμήμα του.

Συνεργεία στο Μαυρούδι Θεσπρωτίας

Περιοχή: Θεσπρωτία


Περιγραφή: Συνεργείο και έκθεση ανταλλακτικών με σύμμεικτο το έμπροσθεν και ελαφρού τύπου μονόριχτα ζευκτά στο πίσω τμήμα του.


Πολιτικός ΜηχανικόςΥπεύθυνος πολιτικός μηχανικός άδειας Χεκίμογλου Αχιλλέας


Υπηρεσίες Econ: Στατική Μελέτη, Κατασκευή Μεταλλικού Κτιρίου


εξέλιξη θεμελιώσεων με πελματοδοκούς

Εξέλιξη θεμελιώσεων με πελματοδοκούς

 


Επικάλυψη πίσω μέρους κτιρίου.

 

επικάλυψη πίσω μέρους κτιρίου
τοποθέτηση πάνελς τύπου 3Δ

Τοποθέτηση πάνελς τύπου 3Δ

 

 

εξέλιξη επιχρισμάτων
η συμπαγής πλάκα του εμπρόσθιου τμήματος του κτιρίου
η συμπαγής πλάκα του εμπρόσθιου τμήματος του κτιρίου