Σκελετός εξωτερικού ανελκυστήρα

Μεταλλικο κτιριο


Ένα ειδικό έργο. Τυπικός εξωσκελετός υφιστάμενου κτιρίου για την τοποθέτηση ανελκυστήρα.

 

 

Εξωτερικός Ανελκυστήρας

Περιοχή: Κέρκυρα


Περιγραφή:Ένα ειδικό έργο. Τυπικός εξωσκελετός υφιστάμενου κτιρίου για την τοποθέτηση ανελκυστήρα. 


Πολιτικός Μηχανικός: Μαντούβαλος Σωτήρης


Υπηρεσίες Econ: Στατική μελέτη, Κατασκευή Ανωδομής


το φρεάτιο ασανσέρ αποπερατωμένο

Το φρεάτιο ασανσέρ αποπερατωμένο.

 

Εντυπωσιακοί κόμβοι σκελετού ακόμα και σε μια απλή κατασκευή μας

 

εντυπωσιακοί κόμβοι σκελετού ακόμα και σε μια απλή κατασκευή μας