Αποθήκες στη Ρόδο-Pantelakis J&Co & Πετρά Δήμητρα & ΣΙΑ ΟΕ

Μεταλλικες αποθηκες


Μεγάλος διόροφος αποθηκευτικός χώρος στη Ρόδο για δύο εταιρείες

Αποθήκες στη Ρόδο

Περιοχή: Ρόδος


Περιγραφή: Μεγάλος διόροφος αποθηκευτικός χώρος στη Ρόδο για δύο εταιρείες


ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:

Πάρης Σανσόγλου. Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ.


Υπηρεσίες Econ: Στατική μελέτη, Κατασκευή Μεταλλικής Αποθήκης


χάραξη εκσκαφών πεδίλων

Χάραξη εκσκαφών πεδίλων.

 

Αγκυρώσεις πριν την εδαφόπλακα.

 
αγκυρώσεις πριν την εδαφόπλακα
εδαφόπλακα και διαμόρφωση βιομηχανικού δαπέδου

Εδαφόπλακα και διαμόρφωση βιομηχανικού δαπέδου

 

 

Εργασίες εδαφόπλακας

εργασίες εδαφόπλακας
το πατάρωμα του κτιρίου εσωτερικά

Το πατάρωμα του κτιρίου εσωτερικά

 

 
βιομηχανικό ρολό