Κατοικία στην ορεινή Άρτα

Κατοικία στην ορεινή Άρτα

Μεταλλικη κατοικια


Ένα έργο πραγματικό case study για το επίπεδο δυσκολίας του σε συνδυασμό με την απόσταση. Άπειρες συνδέσεις με το χαρακτηριστικό ότι καμία ένωση στοιχείων σχεδόν δεν ήταν

κάθετη και το τελικό αποτέλεσμα ήταν τόσο όμορφο που ο ιδιοκτήτης επέλεξε τελικά να μην ντύσει με ψευδοροφή τον σκελετό αλλά να τον αναδείξει.

Πανωσήκωμα στη Δάφνη Κορφοβουνίου Άρτας

Περιοχή: Άρτα


Περιγραφή: Κατασκευή με υψηλό επίπεδο συνδέσεων και αισθητική τόσο άψογη που ο ιδιοκτήτης επανασχεδίασε το interior για προσαρμογή στον σκελετό.


Αρχιτέκτονας έργου: Econ


Υπηρεσίες Econ: Οικοδομική Άδεια, Στατική Μελέτη


Ένα πραγματικό case study για το επίπεδο δυσκολίας.

 

Δείτε τις φωτογραφίες του έργου παρακάτω

μια μοναδικη μεταλλικη κατοικια


Πολλαπλές συνδέσεις.

 

Arta Ion

Σχεδόν καμια ένωση δεν ήταν κάθετη.

 

εντυπωσιακός κόμβος σκελετού 

Εκειδικευμένοι συνεργάτες

Ο σκελετός διακόπτονταν από το διπλανό κτίριο οπότε απαιτήθηκε χωρική αποτύπωση από τον τοπογράφο.

Δεν υπήρξε ούτε ένα πρόβλημα στην τοποθέτηση παρά το εξαιρετικά μεγάλο επίπεδο δυσκολίας χάρη στους επαγγελματίες συνεργάτες μας σχεδιαστές στο Tekla και το ρομποτικό σύστημα αυτόματης κοπής-διάτρησης του συνεργαζόμενου εργοστασίου. Γενικά όλοι οι συνεργάτες υπερέβαλαν εαυτόν.

ο σκελετός αποπερατωμένος
Η ένωση με το υφιστάμενο κτίριο