Μια πανέμορφη διώροφη επέκταση κατά ύψος, σύμμεικτης κατασκευής, στο Χαϊδάρι Αττικής

Μελέτη-Επίβλεψη: Χάρης Μαραγκός & Συνεργάτες


Η κατοικία αποπερατώθηκε σε 6 μήνες με την επιτυχημένη συνεργασία της Econ, όπου στο συγκεκριμένο έργο ανέλαβε μόνο τον σκελετό και την τοιχοποιία και της AD Constructions που έφερε εις πέρας όλο το υπόλοιπο έργο.