Δύο κτίρια υγειονομικού ενδιαφέροντος για αντίστοιχα δύο εταιρείας συσκευασίας και εμπορίας τυροκομικών ειδών

Άδεια-Μελέτη-Επίβλεψη-Κατασκευή