Η Econ ξεκινάει το έργο σας από την άδεια και αυτό είναι μονόδρομος για την ποιότητα και την οικονομία του έργου


Με βάση τον νέο νόμο έκδοσης οικοδομικών αδειών, η δικαιολογία που επέφερε ζημία τεχνική και οικονομική σε πολλούς που κατασκεύασαν μεταλλικό ή σύμμεικτο κτίριο με μηχανικό με σχετική απειρία σε τέτοιου είδους κτίρια, καταρρίπτεται οριστικά.  

Αιτιάσεις όπως “ο μηχανικός είναι φίλος”, “ο μηχανικός είναι δίπλα στην πολεοδομία και ξέρει τον υπάλληλο καλά”, “ο μηχανικός ξέρει τα κόλπα της περιοχής”, ακόμα και το “ο μηχανικός είναι συγγενής” καταρρέουν πλέον και όποιος τις ακολουθήσει πιστά θα αντιμετωπίσει προβλήματα λόγω της φύσης του νέου νόμου. Ωστόσο η Econ συμβουλεύει να προχωρείτε στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του έργου αποκλειστικά με αρχιτέκτονα  αλλά ο στατικός μηχανικός, γνώστης του αντικειμένου των μεταλλικών και σύμμεικτων κτιρίων πρέπει να συμμετέχει έστω και συμβουλευτικά από τα πρώτα στάδια.