Η στατική μελέτη του κτιρίου σας θα εκπονηθεί  από τους καλύτερους μελετητές και σχεδιαστές με το πλέον σύγχρονο software


 

Σε ότι αφορά στη στατική μελέτη του κτιρίου σας δεν υπάρχει δεύτερος σαν την Econ. Και το εννοούμε απόλυτα. Τι συναντάμε καθημερινά: Ασυμφωνία στατικής και αρχιτεκτονικής μελέτης, εξαιρετικά βαρειές μελέτες, ελλειπείς μελέτες, στατικά επικίνδυνες μελέτες, ανεφάρμοστες μελέτες, μελέτες με διατομές που δεν υπάρχουν, μελέτες, μελέτες με λάθη χιλιάδων ευρώ στις λεπτομέρειες H Econ αποδίδει αυτόνομα τις μελέτες των κτίριων που κατασκευάζει, προς το παρόν μόνο με την ανάληψη της κατασκευής, βασιζόμενη στους μηχανικούς της και στους εξωτερικούς συνεργάτες που διάλεξε μέσα από σοβαρή και μακροχρόνια έρευνα στον ακαδημαϊκό χώρο, τον σχετικό με τα σύμμεικτα κτίρια.