Ουλαμός αρμάτων στρατοί στο Καλπάκι Ιωαννίνων μεταβλητού ύψους με πατάρι για γραφεία

 

Κατασκευή ανωδομής με έτοιμη μελέτη του στρατού