Κτίριο επιμήκες με γερανογέφυρα για κοπή και επεξεργασία μαρμάρου στη Νέα Είσοδο Καλαμάτας

Καλλικράτης Α.Ε.- Εισαγωγή, επεξεργασία και τοποθέτηση μαρμάρων και γρανιτών
Αντωνοπούλου 11, Καλαμάτα
τηλ:2721069179 φαξ :2721088529
[email protected]
http://www.kallikratismarbles.gr/


Στατική μελέτη-Κατασκευή