Στέγαστρο για το ΚΤΕΛ Νομού Μεσσηνίας με ιδιαίτερα δικτυώματα και επιστέγαση με πάνελς πολυουρεθάνης

 

Στατική μελέτη-Κατασκευή ανωδομής