Κατάστημα γεωπονικών ειδών σύμμεικτης κατασκευής με πρόβλεψη ορόφου

Στατική μελέτη και κατασκευή σκελετού