Κτίριο μεγάλου ανοίγματος με διπλή γερανογέφυρα

Κτίριο στη ΒΙΠΕ Βασιλικού Ευβοίας.
Ευρωπαϊκά πλαστικά φύλλα ΕΠΕ
ακρυλικά φύλλα, πολυκαρβονικα φύλλα,φύλλα pvc, plexiglass αυτοκόλλητα, βινύλια…
Ανακύκλωση πλαστικών υλών


Στατική μελέτη-Κατασκευή ανωδομής Econ


Υπεύθυνος Μηχανικός
Μανής Δημήτριος
Αρχιτέκτονας dipl. ing. R. W AACHEN
Ερέτρια Ευβοίας