Γεωργική αποθήκη λαχανικώ για τον παραγωγό Δάλλα Γεώργιο με ειδικής κατασκευής δικτύωμα από γαλβανιζέ λεπτότοιχες διατομές για τα φορτία χιονόπτωσης

 

Αδεια-Μελέτη-Επίβλεψη-Κατασκευή