Κατοικία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής προσαρμοσμένη στη ζώνη Ζαγορίου

Στατική μελέτη – Κατασκευή cold cell φάση