Τριώροφος κατοικία με σε συνδυασμό παραδοσιακής ηπειρώτικης και μοντέρνας αρχιτεκτονικής

Άδεια-Μελέτη-Επίβλεψη-Κατασκευή