Στέγαστρο μονόριχτο μεγάλου ανοίγματος με επιστέγαση πάνελς για αποθήκευση ηλεκτρικών συσκευών

Μελέτη-Κατασκευή ανωδομής