Σύμμεικτη κατασκευή με χρήση τοιχοποιίας 3D panels. Η όλη κατασκευή περατώθηκε σε 100 εργάσιμες μέρες συνολικά περίπου!

Άδεια-Μελέτη-Επίβλεψη-Κατασκευή