Το πρώτο μας κτίριο ως εταιρεία. Χαλύβδινος σκελετός με πατάρι και με πλαγιοεπικαλύψεις διπλής λαμαρίνας και πετροβάμβακα


Στατική μελέτη-Κατασκευή