Διώροφη επέκταση κατά ύψος στον Άλιμο με υψηλό επίπεδο δυσκολίας σε διάφορους τομείς.


 

Αρχιτέκτονας έργου:Κιντώνης Χρήστος

Νεαπόλεως 38, Νέα Φιλοθέη, 151 23 Μαρούσι Αττικής


Project Details


  • Κατασκευή σκελετού και σκάλας
  • Λαμαρίνα και ήλωση
  • Σκυροδετήσεις επί λαμαρίνας