Κτίριο επαγγελματία που ασχολείται με κουφώματα αλουμινίου στην ευρύτερη περιοχή. Ένα απλό αλλά και όμορφο κτίριο

 

Στατική μελέτη και κατασκευή ανωδομής και θεμελίωσης


Εκπόνηση αδείας-Λιαπάτης Χρήστος-Φιλιππιάδα Άρτας