ΙΚΑ στα χαλύβδινα κτίρια


 

ΙΚΑ στα χαλύβδινα κτίρια

Εργασιακές ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ και μεταλλικά ή σύμμεικτα κτίρια.


Τα μεταλλικά και σύμμεικτα κτίρια έχουν πολύ χαμηλότερες απαιτητές εισφορές από το ΙΚΑ. Ωστόσο πολλές φορές αυτές είναι μεγαλύτερες από τις τελικά πραγματοποιηθείσες στο έργο

ΙΚΑ στα χαλύβδινα κτίρια

Ταχύτητα λόγω Ευελιξίας

Τρόπος υπολογισμού ενσήμων. Τι ισχύει γενικά;

Δείτε εδώ πως υπολογίζεται η ασφαλιστική εισφορά για ένα μεταλλικό κτίριο

Ανταπόδειξη ενσήμων- Τι αλλάζει με βάση απόφαση ΣτΕ

Τα περιττά ένσημα πλέον μπορούν να μη καταβληθούν ή να επιστραφούν μέσω της δικαστικής οδού. Δείτε εδώ το πώς.

Απόφαση ΣτΕ

Δείτε εδώ την απόφαση με την οποία διεκδικεί κάποιος τα επιπλέον ένσημα που πλήρωσε βάσει του τρόπου υπολογισμού αλλά δεν απαιτήθηκαν.


* Ο σκελετός και η τοιχοποιία (3Δ ή ξηράς δόμησης) θεωρούνται στεγασμένα επαγγέλματα. Για τον σκελετό επισυνάπτεται στο πέρας του έργου ένα κείμενο (πρότυπο) που αναφέρει ότι έχουν καταβληθεί ένσημα στο εργοστάσιο κοπής του σκελετού.

**Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση των ανωτέρω στοιχείων για την σωστή εφαρμογή τους στο αρμόδιο κατάστημα ΙΚΑ και η συμβουλή δικηγόρου και λογιστή κρίνεται απαραίτητη. Τα περισσότερα καταστήματα στη χώρα αγνοούν την απόφαση και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αρνούνται να αφαιρέσουν την υποχρέωση καταβολής της διαφοράς των ενσήμων (ένσημα που “κόλλησε” ο πελάτης, έως τα ένσημα που απαιτεί ο Πίνακας 2), αποκλείοντας την περίπτωση να δοθεί ασφαλιστική ενημερότητα στον κύριο του έργου αν δεν κάνει χρήση όλων των ενσήμων που βγάζει ο πίνακας 2..

Η συνήθης οδός, μετά το πέρας του έργου, είναι η επίλυση με τη δικαστική οδό του θέματος – χρονοβόρα αλλά 100% σίγουρη- καθώς,με απλή επισύναψη στο δικαστήριο, των ανωτέρω εγγράφων και των βεβαιώσεων των υπεργολάβων, η έκβαση της δίκης θεωρείται ως βέβαιη υπέρ του κυρίου του έργου.

Συνεργασία με την Econ
 

+30 210 6149510

Καλεστε μας τωρα


Social Media

Facebook
Twitter