Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες


Αποδίδουμε με εξωτερικούς συνεργάτες δοκιμασμένους στο χρόνο, λύσεις "με το κλειδί στο χέρι" και στις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες που απαιτεί το κτίριό σας, κατοικία, βιομηχανικό και αποθήκη ή κτίριο γραφείων.

 

Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες και εργασίες

Οι μελέτες μας γίνονται από τους μόνιμους συνεργάτες μας, σε απόλυτη συνεννόηση με τους συνεργάτες μας εργολάβους ΗΜ έτσι ούτως ώστε τα σχέδια αδείας να προσεγγίζουν τα τελικά σχέδια εφαρμογής με οικονομικότητα και ασφάλεια.

 

All Services

Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες

Ένα σύγχρονο κτίριο απαιτεί την αγαστή συνεργασία μιας ομάδας μηχανικών για να πάρουμε το καλύτερο τελικό αποτέλεσμα με λύσεις οικονομικές στην κατασκευή αλλά και στην χρήση του κτιρίου.

Απαιτούνται λύσεις που θα σέβονται τον ΚΕΝΑΚ και θα αντιμετωπίζουν το κτίριο ως έναν ενιαίο οργανισμό, σχεδόν ζωντανό, που θα φέρει όχι μόνο ασφαλώς τους ενοίκους ή εργαζόμενους που ζουν και εργάζονται σε αυτό αλλά και με την άνεση που απαιτεί ένα σύγχρονο επαγγελματικό κτίριο ή κτίριο κατοικίας