Ο σεισμός σχεδόν δεν αγγίζει τα κτίρια με φέροντα οργανισμό από χάλυβα Ψάχνουμε για εσάς τα αποτελέσματα που επήλθαν σε κτίρια χαλύβδινου σκελετού σε σεισμούς που συγκλόνισαν διάφορα σημεία του πλανήτη και σας τα παραθέτουμε στα παρακάτω links


 

Όσο δυσάρεστη και αν είναι αυτή η συλλογή αποδείξεων, χρειάζεται όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπινες ζωές αλλά και καθεστηκυίες  νοοτροπίες που τελικά αποδεικνύονται χωρίς υπερβολή, δολοφονικές. Την επόμενη φορά λοιπόν που κάποιος “ειδικός” τολμήσει να αμφισβητήσει την αντισεισμική και τελικά κοινωφελή δράση του χάλυβα απλά δείξτε του αυτή τη σελίδα.