Κατάστημα και κατοικία με σύμμεικτη κατασκευή. Σε αυτό το κτίριο ξεχωρίζει η ανισόπεδη πλάκα συμπαγούς σκυροδέματος που φέρει

 

Μελέτη και κατασκευή σκελετού


Ανδρέας Δεμπόνος
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Π. Βινιεράτου 9
Αργοστόλι
Κεφαλονιά