Βουστάσιο για λογαριασμό της εταιρείας ΒΑΜΑΡ ΟΕ, γενικής εργολάβου του κυρίου Τοκμόγλου Μουσταφά στην Κω.