Ένα όμορφο και συνάμα απλό κτίριο αποθήκευσης και εμπορίας ελαιολάδου μέσα στον αστικό ιστό της πόλης

Άδεια-Μελέτη-Επίβλεψη-Κατασκευή