Πολυώροφο κτίριο γραφείων σύμμεικτης κατασκευής. Το κτίριο παραμένει στον σκελετό και αναζητούνται επενδυτές για την περάτωσή του

Κατασκευή σκελετού