Βιοτεχνία κουφωμάτων γερμανικού τύπου και διώροφο κτίριο στην πρόσοψη με έκθεση και γραφεία

Άδεια-Μελέτη-Επίβλεψη-Κατασκευή