Πρόσοψη και επέκταση υπάρχοντος κτιρίου αντιπροσωπείας αυτοκινήτων

Στατική μελέτη-Κατασκευή