Κατάστημα και αποθηκευτικός χώρος γεωργικών ειδών. Κτίριο με ειδικό δικτύωμα γαλβανισμένων λεπτότοιχων διατομών.

Φυτοφάρμακα-Λιπάσματα-Ζωοτροφές-Γεωργικά εργαλεία
Ρεκίνι Δροσάτου-Κέρκυρα
Τηλ:2663094700


Στατική μελέτη-Κατασκευή ανωδομής