Έκθεση και κατάστημα ηλεκτρολογικών ειδών με ιδιαίτερο αισθητικό αποτέλεσμα λόγω της τοποθέτησης επίπεδων πάνελς Serbond του οίκου Elcom Ιταλίας

 

Στατική μελέτη και κατασκευή ανωδομής και θεμελίωσης

Άδεια και επίβλεψη: Γεννηματάς Νίκος. Πολιτικός μηχανικός