Κτίριο υγειονομικού ενδιαφέροντος με πατάρι που χρησιμεύει ως εμπορική αποθήκη εταιρίας εμπορίας τροφίμων

 

Άδεια-Μελέτη-Επίβλεψη-Κατασκευή