Κτίριο εταιρίας αλουμινοκατασκευών με γαλβανιζέ ζευκτά και διχρωμία στα πάνελς πλαγιοκάλυψης

 

Μελέτη-Κατασκευή