Κόστος μεταλλικών κατοικιών


τιμη

Οικοδομικες Άδειες

Σχετικά με το κόστος σύμμεικτων κατοικιών


Το κόστος είναι συνήθως η πρώτη ερώτηση κάποιου που θέλει να στραφεί σε αυτή τη λύση κατασκευής.

Εκ των προτέρων τονίζουμε ότι ως εταιρία επιλέγουμε συνεργασία με εκείνους που θέλουν αποκλειστικά χάλυβα για τον σκελετό της κατοικίας τους και όχι με την προοπτική να είναι απλά οικονομικότερη λύση.

Αν για σας το κόστος αποτελεί την πρώτη αιτία που σας έσπρωξε να ψάξετε αυτή τη λύση, θα σας ήταν επωφελές να εξετάσετε προσεκτικά όλα τα παρακάτω, πριν αποφασίσετε να μας καλέσετε για συνεργασία. Ακόμα και αν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, αισθανθείτε άνετα να μας καλέσετε ή να μας στείλετε mail με τις απορίες σας για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρία μας και τα κτίρια με χάλυβα.

Κατοικία με υπόγειο, pilotis και σοφίτα στο Νεοχωρόπουλο Ιωαννίνων

Κατοικία με υπόγειο, pilotis και σοφίτα στο Νεοχωρόπουλο Ιωαννίνων

εργο

Λογοθεραπεια
Κατοικία στα Ιωάννινα

Κατοικία στα Ιωάννινα

εργο

x
Μεζονέτα στη Βαρυμπόμπη

Μεζονέτα στη Βαρυμπόμπη

εργο

x
Πολυκατοικία με κατάστημα, γραφεία και κατοικίες στο Μεσολόγγι

Πολυκατοικία με κατάστημα, γραφεία και κατοικίες στο Μεσολόγγι

εργο

Λογοθεραπεια
Επέκταση κατά ύψος και κατά πλάτος κατοικίας στα Μελίσσια Αττικής

Επέκταση κατά ύψος και κατά πλάτος κατοικίας στα Μελίσσια Αττικής

εργο

x
Κατάστημα και κατοικία στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Γιανάτος Διονύσης

Κατάστημα και κατοικία στα Ραζάτα Κεφαλονιάς. Γιανάτος Διονύσης

εργο

x

Το κόστος των σύμμεικτων κατοικιών είναι μια αρκετά πολύπλοκη αλλά και απλή υπόθεση


Για το κόστος τους διαχέονται πολλοί “μύθοι” αστικοί αλλά και επαγγελματικοί ωθούμενοι από νέες εταιρείες λόγω επιλογής ή άγνοιας ή και παλιότερες λόγω μάρκετινγκ. Τονίζουμε λοιπόν ότι οι μεταλλικές και σύμμεικτες κατοικίες δεν είναι σημαντικά οικονομικότερες από τις συμβατικές και μπορεί να γίνουν και ακριβότερες σε κάποιες περιπτώσεις στα μικρού ύψους κτίρια και ήρθαν κυρίως για να καλύψουν το κενό ασφαλείας των συμβατικών κτιρίων στο σεισμό λόγω βάρους και ψαθυρότητας του οπλισμένου σκυροδέματος και όχι την ανάγκη για φθηνή κατοικία και ως εκ τούτου ισχύουν μόνο όσα αναφέρονται εδώ για το κόστος και όχι οι φήμες.

Η σύγκριση γέρνει ιδιαίτερα υπέρ των σύμμεικτων όταν έχουμε απαιτήσεις υψηλής σεισμικότητας, και όχι τις μετριοπαθείς απαιτήσεις που συναντάμε στους ελληνικούς κανονισμούς, καθώς και υψηλής θερμομονωτικής ικανότητας σε συνδυασμό με τη σεισμικότητα της τοιχοποιίας λόγω των πλεονεκτημάτων των υλικών τοιχοποιίας των σύμμεικτων κατασκευών.

Σημαντικά σχετικά με το κόστος


1

Βασικός παράγοντας μείωσης κόστους είναι η εταιρεία που κατασκευάζει ένα κτίριο και το πόσο κοστολογεί αυτή το συγκεκριμένο έργο και τις υπηρεσίες της.

 

2

Δεν εφαρμόζονται τα σχέδια συμβατικής κατοικίας πάντα με την ίδια οικονομικότητα σε ένα σύμμεικτο.

 

3

Οι συμβατικές τοιχοποιίες είναι επικίνδυνες ακόμα και για συμβατικά κτίρια. Πόσο μάλλον στα σύμμεικτα που ως ελαστικότερα απαιτούν ολόσωμες τοιχοποιίες που να δένουν συγκολλητά με τον σκελετό.

4

Ο συντελεστής δυσκολίας ενός σύμμεικτου κτιρίου είναι πολλαπλάσιος σε σχέση με αυτόν ενός συμβατικού. Δυσκολίες ξεκινάνε από την εφαρμογή της θεμελίωσης μέχρι και την ανωδομή του κτιρίου και τον τρόπο εφαρμογής της τοιχοποιίας. Η συνολική έλλειψη τεχνογνωσίας και άρα μηχανικών που θα εφαρμόσουν αυτές τις σχετικά νέες αντιλήψεις στην κατασκευή δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα που αντιμετωπίζονται μόνο με περιορισμό του αριθμού των κατασκευών.

 

5

Δεν μειώνεται το κόστος σκελετού με τη χρήση χάλυβα αλλά αυξάνει καθώς το οπλισμένο σκυρόδεμα γενικά είναι οικονομικότερο υλικό και πολύ ευκολότερο στην κατασκευή. Το κόστος μειώνεται λόγω χαμηλότερου συντελεστή ΙΚΑ. Σε ψηλά κτίρια μόνο έχουμε μεγάλη πτώση κόστους συνολικά και από τον σκελετό επειδή το οπλισμένο σκυρόδεμα καθίσταται ασύμφορο λόγο κόστους υλικού, ταχύτητας και χαμένου εμβαδού.

Ο χάλυβας αποτελεί ιδιαίτερα συμφέρουσα λύση σε ιδιαίτερα κτίρια υψηλών αρχιτεκτονικών απαιτήσεων (πχ μεγάλα ανοίγματα) ή σε ιδιαίτερα σεισμογενείς περιοχές.

Τα παρακάτω αποσαφηνίζουν άπαξ το θέμα “διαφορές κόστους σύμμεικτης κατοικίας”


A

Αν η Econ κατασκεύαζε το ίδιο ακριβώς κτίριο κατοικίας με τους 2 τρόπους κατασκευής (σύμμεικτο και συμβατική) και για συνηθισμένα σχεδίων και όχι κάτι στατικά και αρχιτεκτονικά εξεσυζητημένο, θα είχε όφελός κόστους στην καλύτερη περίπτωση 70-100 ευρώ ανά τ.μ. από μειώσεις ΙΚΑ σκελετού και τοιχοποιίας, μειώσεις παχών πλακών, μειώσεις θεμελίων, ταχύτητες κλπ χωρίς να υπολογίζονται τα τεράστια ενεργειακά οφέλη των τοιχοποιιών μας που αποσβένουν εν καιρώ.

Μεγαλύτερο όφελος δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί στα συνήθη κτίρια της ελληνικής πραγματικότητας. Οι μεγαλύτερες διαφορές προκύπτουν μόνο από διαφορές πολιτικών προσφορών των διαφόρων εταιρειών.

 

B

Βασικός παράγοντας που καθορίζει μια προσφορά από μια τεχνική εταιρεία- για το ίδιο σχέδιο και μελέτη κτιρίου – είναι οι οικονομικοί παράγοντες της εταιρείας δηλαδή η ζήτηση, το προσωπικό και τα πάγια έξοδά της, η παλαιότητα της στο χώρο, η επιθυμία της για κέρδος, η τεχνογνωσία της, ο αριθμός και η ποιότητα των συνεργατών της που επιβλέπουν τεχνικά και οικονομικά ένα έργο καθώς και άλλα αντίστοιχα.

Η Econ αναπροσαρμόζει κάθε χρόνο την τιμολογιακή πολιτική της με βάση τα παραπάνω στοιχεία.

 

Γ

Δεν μπορεί κάποιος να αναζητά την απόλυτη ασφάλεια αυτού και της οικογένειάς του από έναν ενδεχόμενο μεγάλο σεισμό και να επιθυμεί από την αγορά των σύμμεικτων κτιρίων να πουλάει χαμηλότερα από αυτή των συμβατικών.

Αν κάποιες εταιρείες επιλέγουν την πολιτική της χαμηλής τιμής, είναι καθαρά δική τους σεβαστή απόφαση αυτή και η εταιρεία μας δεν θα ακολουθήσει σε τέτοια πολιτική και δεν θα αποδώσει ποτέ χαμηλότερη προσφορά για να ανταγωνιστεί ενδεχόμενα χαμηλή τιμή. Το πιθανότερο είναι να αποσύρουμε την προσφορά μας από έναν πελάτη που δεν έχει κατανοήσει τα παραπάνω.

 

Δ

Ελεύθερη αγορά σημαίνει ότι ο εργολάβος ζητάει όσα νομίζει και ο πελάτης μπορεί να τον απορρίψει αν νομίζει ότι η τιμή δεν αντικατοπτρίζεται σε όσα θα πάρει ή ότι κάποιος άλλος εργολάβος μπορεί να τον συμφέρει περισσότερο.

 

Πολιτική προσφορών για την Econ

Η Econ αποδιδει πλεον προσφορες “με το κλειδι στο χερι” σε βιομηχανικα κτιρια, κατοικιες και πολυόροφα αν το επιθυμει ο πελατης.

Για να αποδώσουμε προσφορά χρειαζόμαστε τα πλήρη σχέδια της κατοικίας. Αν δεν υφίστανται προτείνουμε να προχωρήσουμε εμείς σε σχεδιασμό με προσύμφωνο με αναγραφόμενη εκτίμηση κόστους κατόπιν εξέτασης όλων των παραμέτρων.

Ως εταιρεία μελέτης-κατασκευής, προτείνουμε την δυνατότητα της ανάληψης της άδειας και άρα της μελέτης του κτιρίου, προ του αρχικού σχεδιασμού αλλά με τον όρο της ανάληψης του σκελετού ή της φάσης ψυχρού κελύφους για σύμμεικτα κτίρια ή της ανωδομής για βιομηχανικά.

Τέλος, ως εταιρία που έχει δώσει τα δείγματά της κοντά 2 δεκαετίες τώρα, πάντα εκτιμάμε θετικά έναν πελάτη που μας εμπιστεύεται εκ των προτέρων και αυτό το περνάμε στις προσφορές μας.

συμπληρωστε τη φορμα για προσφορα  

+30 210 6149510

Καλεστε μας τωρα


Social Media

Facebook
Twitter