Τα μεταλλικά και σύμμεικτα κτίρια θέτουν πραγματικά νέα standards στην ασφάλεια αλλά σε κάποιους τομείς απαιτούν και την αντίστοιχη σοβαρότητα ως προς τη μελέτη και τον σχεδιασμό τους


 

Χαρακτηριστικά του χάλυβα όπως η ελαστικότητα, η ομοιομορφία του υλικού, η ολκιμότητα, η αντοχή και τόσα άλλα μας δίνουν πάνω από έναν αιώνα τώρα, τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε κτίρια ψηλότερα -και μάλιστα σε σεισμογενείς περιοχές- και με μεγαλύτερα ελεύθερα ανοίγματα για την καλύτερη χρήση του στεγασμένου χώρου.